VICTOR LAB - racketskaftets egenskaper

VICTOR LAB – Racketskaftets betydelse för precision, känsla och fart

Hur vi upplever en badmintonracket beror på flera faktorer. Bortser vi ifrån påverkan av de många olika material som används och dess egenskaper bestäms upplevelsen av en badmintonracket huvudsakligen av tre parametrar; vikt, styvhet och vridstyvhet.

Av racketens delar är skaftet det primära, som direkt vid bollträffen ger den känsla som spelaren upplever. Skaftet är helt enkelt ”racketens själ" och har störst betydelse för helhetsupplevelsen.

Effekterna av de tre parametrarna ovan förklaras i följande avsnitt med exempel från olika racketmodeller.

Racketens uppbyggnad

 

VIKT

Generellt sett är det svårt att mäta skaftets vikt när den slutliga produkten av en racket presenteras. Ett skaft väger normalt bara mellan 11–13 gram, dvs bara ca 12–15% av totalvikten). Även om påverkan av skaftets vikt på racketens balanspunkt är ganska obetydlig så påverkar den fortfarande kontrollen och känslan av racketen när det gäller viktfördelning som helhet.

Förutom själva ramvikten på huvudet, bestämmer skaftet hur känslan av tyngd i rackethuvudet som helhet upplevs. Låt oss ta en titt på en av VICTOR´s mest klassiska racket, Meteor X80. Skaftet anses något tyngre, vilket ger hela racketen en känsla av att ha mer vikt, men utan att huvudet känns tungt och äventyrar smidig hantering och kontroll. Jetspeed S10 har å andra sidan ett lättare skaft. Även om den kategoriseras som en 4U-racket har nu istället den extra vikten lagts i huvudet, för att kunna få effektiva attacker, samtidigt som man behåller tillfredsställande fart och prestanda i övrigt.

En tyngre racket kan ge mer hjälp med fart än en lättare racket, samtidigt som man blir mer känslig om det blir snabbt spel i och med att reaktionstiden blir länge. Men även här betyder spelarens skede i utvecklingen mycket, styrka, snabbhet och teknik samspelar med speluppfattning och spelstil. För vilken racket och vikt som är bäst för just den enskilda spelaren. Är du offensiv eller defensiv? Singelspelare eller huvudsakligen dubbelspelare? Generellt brukar singelspelare vilja ha en något tyngre och mer framtungt racket. Medan dubbelspelaren söker fart och kontroll och därför ofta vill ha ett styvt men huvudlätt eller mer neutralt balanserat racket. 

 

STYVHET

Skaftet böjer sig påtagligt när racketen träffar bollen. Styvheten hos ett skaft anses därför ofta som en indikator på hur racketen upplevs och kan hanteras.

Faktum är att den till synes blygsamma variationen i böjningen mellan styv eller mer flex ofta är mindre än 1 millimeter. Men den lilla skillnaden ger ändå en helt annan känsla i hantering. För att vara specifik, låt oss jämföra racketar. Jetspeed S12F har ett mer flexibelt skaft än det som tillskrivs Jetspeed S12 med styvare skaft.

Uppenbarligen framstår Jetspeed S12F bekvämare och lättare att använda. Men det är ofta även andra personliga preferenser som t.ex. kontroll som avgör. Även hur hårt en spelare slår. Mer kraft kräver ofta en styvare racket för att bibehålla kontrollen och precisionen. Medan mer flex kan ge känslan av katapult och fart för andra spelare, som inte slår lika hårt, men ändå med bibehållen kontroll.

Ofta kan man behöva ändra sina preferenser under sin utveckling som badmintonspelare. När man är yngre kan mer flex vara bättre. Under åren då styrkan och tekniken blir bättre kan en styvare racket vara mer lämplig. Sedan när man blir äldre igen kan det ofta vara bra att gå tillbaka till mer flex igen.

 

VRIDSTYVHET

När vi slår på bollen, speciellt vid snabbt spel, så träffar vi ibland utanför rackethuvudets s.k. "sweet spot". Då blir även skaftets vridstyvhet helt avgörande för precisionen och var bollen hamnar. Alltså samma effekt som styvheten hos racketen som helhet. Vridstyvhet är ofta en försummad parameter när det gäller att välja en lämplig racket, men som spelar en mycket stor roll i sammanhanget.

Variationen i vridstyvhet och vridningssvinkel är extremt liten i siffror, men i själva verket är en 0,5-graders avvikelse tillräckligt stor för att bestämma den faktiska känslan av styvheten hos en racket. Av VICTOR:s racketserier har HYPERNANO X-serien en något högre vridstyvhetsprestanda jämfört med andra serier. Följaktligen förbättras stabiliteten och precisionen, även när man träffar lite utanför sweet spotten. Till det kommer också med en mer solid känsla vid bollträffen. Men även här beror det på hur hårt spelaren slår, om precisionen påverkas nämnvärt eller inte?

 

HELHETEN

Diametern hos ett skaft var ofta tidigare mellan 7,0–7,4 millimeter. Men med utveckling av materialet som används och tillverkningsprocessen är idag skaftets diameter vanligtvis istället 6,4–6,8 millimeter. Men skaftets diameter bestämmer bara delvis racketens vikt, styvhet och torsion. Men med hänsyn till skillnader i material i skaftet och tillverkningsprocessen betyder större diameter inte nödvändigtvis högre styvhet, och mindre diameter motsvarar inte nödvändigtvis bättre flexibilitet. Thruster K9900 har till exempel ett 6,4 mm skaft, och Jetspeed S12 har ett 6,8 mm skaft. Ändå väger de två racketarna väger nästan detsamma. Medan Jetspeed S10 med en 6,8 mm skaft är lättare än de tidigare två racketarna. Anledningen är att skaftet är ett ihåligt rör som har en inre diameter och en ytterdiameter. Normalt motsvarar mindre ytterdiameter en mindre inre diameter. Därför varierar storleken och vikten av skaft med olika diametrar ofta väldigt lite.

Numera är ju de flesta racketar av kolfiber, såväl huvudet som skaftet, som tidigare kunde de vara av trä eller metall. Olika varianter av kolfibermaterial resulterar bland annat i differentierad styvhetsprestanda. Men de ger även andra effekter, som t.ex. mindre vibrationer, elasticitet eller katapulteffekt. Men det är förhållandet mellan olika typer av kolfiber sammanfogat med epoxilim i olika riktningar i ett skaft är huvudfaktorn som bestämmer styvhet och vridstyvhet. Det är mycket utmanande att få till båda de egenskaperna samtidigt.

Nyckeln till att skapa ett perfekt skaft ligger alltså i att få till jämvikten mellan styvhet och vridstyvhet inom det begränsade området som finns för att få "rätt" balans (huvudtungt till huvudlätt) och viktupplevelse, så det passar olika spelares önskemål och krav. Skaftet ska göra det möjligt för racketen att sammanföra dessa egenskaper i fullt samspel med huvudets ram, greppet och andra delar av racketen. 

 

 Skaftet i genomskärning